Wat is Reguliere Geneeskunde/Geneeswijze?

Wat is Reguliere Geneeskunde/Geneeswijze?

 

De Reguliere Geneeskunde is de algemene benaming van de delen van de geneeskunde/geneeswijze die door onze Nederlandse staat zijn erkend.

Dit is ook de geneeskunde die men vindt in onze ziekenhuizen met onderverdeling in disciplines of specialismen, zoals interne, chirurgie, neurologie, cardiologie, dermatologie, etc.

 

De Reguliere Geneeskunde wordt in Nederland gedoceerd aan de universiteiten.

De huidige opleiding tot arts bestaat in Nederland uit een gedeelte van vier jaar dat afgesloten wordt met een doctoraalexamen. Daarna volgt nog een gedeelte van twee jaar welke bestaat uit het volgen van verschillende stages (coassistentschappen) in allerlei specialismen als co-assistent.

Na afronding van een studie geneeskunde en na het behalen van alle co-assistenschappen krijgt de student(e) zijn/haar artsenbul en kan zich in het BIG-register laten registreren als basisarts.

Daarmee kan de arts echter nog weinig beginnen.

 

Na zijn basisopleiding volgt nagenoeg elke arts een opleiding tot enig specialisme.

Binnen de moderne geneeskunde bestaan er meer dan 700 specialismen, waarvan er in Nederland een dertigtal gangbaar zijn.

Daarin kunnen drie hoofdrichtingen worden onderscheiden:

  • de eerstelijns curatieve zorg,
  • de sociale geneeskunde en
  • de klinische specialismen.

Enkele specialismen zijn niet officieel erkend.

 

Pas na die specialisatie is men daadwerkelijk geneeskundig voldoende geschoold om volledig zelfstandig patiënten te behandelen. De studie inclusief specialisatie duurt in totaal negen tot twaalf jaar.

 

In mijn studieperiode waren er ook drempels bij de inschrijving voor de opleiding geneeskunde, omdat er minder opleidingsplaatsen waren dan aanmelders. De overheid hanteerde toen een numerus fixus.

Ik heb de opleiding der Reguliere Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gedaan.

De opleiding duurde toen rond 7 – 8 jaar:

1e - 3e jaar colleges volgen, dan candidaat-examen, junior co-assistenschappen;

4e – 5e jaar colleges volgen, dan doctoraal-examen, senior co-assistenschappen;

Daarna een artsenexamen.

Na mijn basisarts en vele omzwervingen in de disciplines belandde ik in de Sociale Geneeskunde.

 

 

***

Een co-assistent is een student geneeskunde die praktijkervaring opdoet in een ziekenhuis.

 

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd.

 

De KNMG, Koninkelijk Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde, formuleert de opleidingseisen en beheert de registers voor de diverse specialismen. Registratie van de arts in een van deze registers is een waarborg voor de kwaliteit van diens opleiding.