Wat is Traditionele Chinese Geneeskunde/Geneeswijze?

Wat is Traditional Chinese Medicine(TCM) of Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) ?

TCG is een verzamelnaam van diverse vormen van Chinese Geneeskunsten.

TCG is een holistische geneeskunst, d.w.z. er wordt naar de hele mens gekeken, zowel geestelijk als lichamelijk. Er worden tegelijkertijd naar uw andere en verschillende klachten gekeken.

In de Reguliere Geneeskunde wordt u per klacht bekeken; voor uw eczeem wordt u bekeken door een dermatoloog en voor uw hartklachten wordt u bekeken door een cardioloog, en voor uw obstipatie wordt u bekeken door een internist.

TCG werd reeds 3000 jaar voor Christus beoefend door de Chinezen.

Rond 1700 maakte het Westen kennis met sommige vormen hiervan.

TCG bestaat in grote lijnen uit de volgende pijlers:

  1. Acupunctuur,
  2. Cupping
  3. Dieet,
  4. Kruiden,
  5. Moxa,
  6. Quasha,
  7. Tuina.
  8. Voeding,
  9. Qi Gong, Tai Chi, Lichamelijke oefeningen, om de lichamelijke en geestelijk gezondheid te behouden en te verbeteren.

In de TCG is “Een klacht (pijn) of een ziekte is een verstoring van het evenwicht”.

TCG brengt de energie in beweging om de verstoring op te heffen en de lichamelijke en geestelijk gezondheid te verbeteren en te behouden.

Naar gelang de behandeling kan energie versterkt of verzwakt worden.

Na verloop van tijd neemt het lichaam dit herstel van het evenwicht zelf over, waardoor behandelingen niet eindeloos noodzakelijk zijn.

TCG zet in feite de patiënt(e) op het goede spoor van zijn/haar zelfhelend vermogen.

TCG is een geneeskunst om de specifieke verstoring van het evenwicht in de persoon te ontdekken en de persoon er voor te behandelen.