Hoe verlopen een consult en een behandeling?

 

Hoe verloop een consult/behandeling?

Een geslaagde behandeling is afhankelijk van een goede anamnese en diagnose, en interactie tussen patiënt(e) en de arts.

Mocht u het idee of de indruk hebben of van mening zijn dat de reguliere behandeling niet of weinig aanslaat dan kunt u een combinatie Medische Acupunctuur proberen.

Lese, wat is Medische Acupunctuur?

Acupunctuur is een holistische behandeltechniek waarin u als persoon centraal staat, dus er wordt(worden) niet alleen uw gemelde klacht(en) behandeld maar ook uw samenhangende mens-zijn.

Het beleid en de behandeling en de behandeltechnieken die toegepast zullen worden nemen wij (u en ik) samen door. Ik leg u goed uit. Is er iets onduidelijk dan kunt u het aan mij vragen dan leg ik het u nog eens uit. Ik neem de tijd want het gaat om uw gezondheid.

En alleen met uw goedkeuring wordt er een aanvang gemaakt met de behandeling. De toegepaste technieken zijn afhankelijk van uw wens en in combinatie met het belang van uw gezondheid.

Hoe verloopt een Consult?

Een consult is een raadpleging van een arts door een patiënt(e) aangaande het vaststellen (= diagnose) en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen (= beleid) om een veronderstelde of reeds bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd en met u gesproken over uw klacht(en), de door u ondergane behandeling(en), operatie(s) en gebruikte medicatie.

Er wordt nog eens met u specifieker besproken over uw huidige klacht(en).

Met uw toestemming en medeweten worden er de volgende zaken uitgevoerd:

  • Zo nodig wordt(worden) er aanvullende onderzoek(en) bij uw huisarts of de behandelende specialist(en) verzocht.
  • Een brief naar uw huisarts ter info van uw bezoek.

U wordt ook verzocht om de bijsluiter(s) van de door u gebruikte medicijn(en) mee te nemen op het spreekuur.

 Waaruit bestaat een Behandeling?

            De 1e en vervolgbehandeling?

Tijdens het eerste telefonisch contact of de eerste afspraakaanmelding wordt u gevraagd en gesproken over uw klacht(en), de door u ondergane behandeling(en), operatie(s) en medicatie. U wordt ook verzocht om uw medische verhaal met klacht(en) op papier te zetten (waslijst) en de bijsluiter(s) van de door u gebruikte medicijn(en) mee te nemen op het spreekuur.

De 1e behandeling

Voor de eerste behandeling begint nemen wij – u en ik – nog eens samen uw klacht(en) door, waarin vraag en wedervraag aan de orde komen.

Na een lichamelijk onderzoek bespreken wij samen over het te volgen behandeltraject.

Na overleg met u en een uitleg van de nu uit te voeren behandeling, vindt de behandeling pas plaats. Tijdens deze behandeling is altijd een feedback met u, pratende/verklarende voer ik de behandeling uit, zodat u weet waarmee ik bezig ben en dat u weet wat er met uw lichaam gebeurt en/of gaat gebeuren.

De vervolgbehandeling

Iedere vervolgbehandeling begint met een evaluatie van uw beleving en bevindingen in de laatste/voorbije periode na de laatste behandeling t.o.v. de periode ervoor en updaten van de medische toestand tot en met heden.

Na overleg met u over de nu te volgen combinatie van technieken, disciplines (zie onder), vindt de behandeling plaats.

Een behandeling duurt rond 5 - 6 kwartieren, dan volgen voeding-, gedrags-, bewegingsadviezen aangevuld met revalidatie-trainingen. U bent - naar gelang de omstandigheden en de medische indicatie - ronduit 2 uren kwijt.

 

De beheerste en toegepaste technieken, disciplines:

  1. TCG (Traditional Chinese Geneeskunde);
  2. Auriculo (oor-acupunctuur);
  3. Segmentaal (neurologische acupunctuur);
  4. Schedelacupunctuur;
  5. Revalidatie.