Hernia (HNP)

Berkel-Enschot, 8 aug. 2012.

 

P.v.d.Boomen,

Bosscheweg 69,

5056KB Berkel-Enschot.

Relatienr. 002119379.

 

Aan: Zilveren Kruis Achmea, afdeling Declaratieservice,

Postbus 70001,

3000 KB Rotterdam.

 

Onderwerp: volledige vergoeding acupunctuurbehandelingen vanwege hernia.

 

L.S.,

Pijn verspreid in mijn rechterbil en -been noopte me medio mei tot een bezoek aan de huisarts die me 3x daags diclofenac en paracetamol voorschreef en me doorverwees naar de fysio-therapeut. Helaas leidde dat niet tot enige verbetering, sterker nog: na ongeveer een maand dwongen sterk toegenomen pijnklachten me tot een tweede huisartsenbezoek waarbij ik doorverwezen werd naar de physisian assistent neurologie van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Met als resultaat een recept van 3x daags 20 mg oxycontin en 4x daags 1000 mg paracetamol (en maagbeschermer en movicolon) en een afspraak voor een mri-scan voor na het weekend. Ondanks de medicatie werden het een paar vervelende dagen. Een verzoek om een hogere dosering oxycontin kon niet worden gehonoreerd. In het geval van onuitstaanbare pijn zou ik alleen nog opgenomen kunnen worden en een pijnstiller via een infuus toegediend. Zover hoefde het gelukkig niet te komen. En op maandag 2 juli bracht de mri-scan de oorzaak van alle ellende klip en klaar aan het licht: een forse hernia L5-S1. Twee en een halve week later volgde het gesprek met de neurochirurg die op basis van de scans en de pijnklachten onmiddellijk actie wilde ondernemen richting een operatie. Die zou ongeveer 4 weken later kunnen plaats vinden.

 

Ongetwijfeld zou deze operatie zijn doorgegaan en gezien de aard van de pijnklachten zelfs wel eerder dan pas na 4 weken, ware het niet dat ik me inmiddels ook gewend had tot een arts/acupuncturist. Op maandag 2 juli was de diagnose gesteld, de medicatie voor-geschreven, de pijn zo maar net draaglijk, was ik volstrekt immobiel, kon ik alleen maar wachten op het gesprek met de neurochirurg en vroeg ik me af of er soms nog alternatieven waren. Internet leerde me dat acupunctuur tot succesvolle resultaten had geleid. Op diezelfde dag nog bleek ik terecht te kunnen bij een arts/acupuncturist voor een eerste behandeling.

 

Op het moment dat het eerder genoemde gesprek met de neurochirurg plaats vond, had ik 7 acupunctuurbehandelingen gehad. Het resultaat daarvan was dermate bemoedigend dat ik niet akkoord wilde gaan met de door hem voorgestelde operatie-optie en in elk geval eerst verdere behandelresultaten van de acupunctuur wilde afwachten. Niet onbelangrijk daarbij was dat de specialist desgevraagd aangaf dat de hernia regenerabel was.

 

Nu, ruim 5 weken na de mri-scan, heb ik 12 acupunctuurbehandelingen gehad. De Tilburgse acupunctuur-arts drs. T. Soey - van den Broek behandelde me in afnemende frequentie: 2 weken 3x, 2 weken 2x, 2 weken 1x. Behandeltechniek: Chinese lichaamsacupunctuur ondersteund door Chinese ooracupunctuur, steeds ook quasha en massage; incidenteel werd ook van de lasertechniek gebruik gemaakt; de laatste 3 behandelingen eindigden met oefeningen aan apparaten ter versterking van de lage rugspieren. De ‘basis’-behandelingen zijn nu afgerond en normaal gesproken zullen er de komende 4 a 5 weken geen behandelingen nodig zijn; daarna zullen er om de zoveel tijd wel ‘revisie-/onderhouds’-behandelingen moeten gaan volgen.

 

De resultaten van de acupunctuurbehandelingen kwamen heel geleidelijk aan tot stand: vanaf de eerste behandeling nam de pijn niet meer toe maar werd juist draaglijker, een hogere dosering oxycontin bleek niet nodig, en ik kreeg daarmee de tijd om me goed te informeren over een eventuele hernia-operatie. Heel geleidelijk aan werd ik ook steeds mobieler: van de hele dag zoveel mogelijk alleen maar op de linkerzij liggen naar ook eens even zitten en korte stukjes (superkrom) lopen. En inmiddels loop ik rechtop zoals ik dat voorheen ook deed, weliswaar nog bepaald geen grote afstanden maar het betert dagelijks. Fietsen gaat nagenoeg pijnvrij en een rondje van circa 10 km is momenteel goed te doen. Zitten gaat na enige tijd nog wel gepaard met een zeurend pijntje in mijn bil maar is een tijdlang goed vol te houden. Dagelijks ga ik enkele keren een uurtje liggen, het ontspant en ik ben dan enige tijd vrij van pijn.

 

Dankzij de acupunctuur is een zekere hernia-operatie voorkomen, is er dus ook geen sprake van een of meerdere vervolgoperaties noodzakelijk vanwege de vorming van litttekenweefsel. Tevens wordt de herstelperiode bekort en daarmee ook de uitval uit het arbeidsproces. Met als gevolg ongekend veel gunstiger declaratiebedragen die de verzekeringsmaatschappijen moeten uitkeren. Het is bijvoorbeeld gemakkelijk aan te tonen dat de kosten van de hiervoor beschreven serie acupunctuurbehandelingen nog niet 10% bedragen van de kosten van een enkele hernia-operatie. En dit op zich al geringe percentage neemt nog eens drastisch af als je ook de vervolgoperaties in ogenschouw neemt.

 

Je zou mogen verwachten dat een verzekeringsmaatschappij er alles aan gelegen is de zorgkosten zoveel mogelijk te beperken en een vergoedingenstelsel hanteert waarin dat wordt geborgd. Haaks hierop echter staan de door Zilveren Kruis Achmea gehanteerde vergoedingen voor acupunctuurbehandelingen versus ziekenhuisverpleging en dagbehandeling.

Wordt aan de veel duurdere ziekenhuisverpleging en dagbehandeling een vergoeding van 100% toegekend, de vergoeding voor acupunctuur is gemaximaliseerd tot 40 € per dag met daarnaast ook een gemaximaliseerd jaartotaal. Heel concreet in mijn geval: had ik een hernia-operatie ondergaan dan waren de kosten van 6000 a 8000 € door Zilveren Kruis Achmea volledig vergoed; nu wordt van de 720 € voor de 12 hernia-acupunctuurbehandelingen slechts 440 € vergoed en moet ik het restant zelf betalen; bovendien is het verzekerde quotum acupunctuurbehandelingen volledig opgesoupeerd en dien ik de volgende behandelingen die dit kalenderjaar plaats vinden volledig zelf te bekostigen.

 

Omdat ik een zekere hernia-operatie heb kunnen afwenden door in plaats daarvan 12 acupunctuurbehandelingen te ondergaan, doe ik u het verzoek deze 12 acupunctuur-behandelingen volledig te vergoeden en om het voor dit kalenderjaar verzekerde aantal acupunctuurbehandelingen als nog niet aangesproken te beschouwen.

 

Met vertrouwen zie ik uw reactie op mijn verzoek tegemoet. Uiteraard ben ik gaarne bereid om indien u dat wenst een en ander nader toe te lichten. Mijn telefoonnummer is 0135339111. Ook mijn behandelend acupunctuur-arts, dhr. T. Soey – van den Broek wil u desgewenst graag te woord staan. Zijn telefoonnummer: 0135365858.

 

Bijgaand treft u de door mij reeds betaalde nota’s aan van de 12 acupunctuur-behandelingen met een totaalbedrag van 720 €.

 

Met vriendelijke groet,