Wat is Auriculo (Ooracupunctuur)?

Wat is Ooracupunctuur, Auriculo ?

Ooracupunctuur (Auriculo) is een vorm van acupunctuur die gebaseerd is op de TCM (Traditionele Chinese Medicine) en gaat ook uit van het "holistisch energetisch" denken zoals bij het lichaamsacupunctuur.

Dr. Paul Nogier, een Fransman, die als vader van de ooracupunctuur wordt beschouwd, heeft in de jaren 50 als eerste het gehele menselijke lichaam in de vorm van een embryo in reflexpunten ingedeeld.

Zowel het lichaams- als het ooracupunctuur werkt pijnstillend en stimuleert het lichaam om het natuurlijk zelfhelend vermogen te ondersteunen en zo de energetische balans te herstellen.

Beide technieken kunnen tegelijkertijd toegepast worden en versterken het effect van elkaar.

Bekende vormen van reflexzone acupunctuur zijn:

  • de ooracupunctuur,
  • de schedelacupunctuur,
  • de handacupunctuur en
  • de voetreflexzone.

Hoe wordt dit uitgevoerd?

De oorschelp wordt met een puntzoeker afgetast. Deze gaat piepen bij "actieve punten" op het oor.

Indien een actief punt in relatie staat met de klacht, dan wordt daar naaldje ingezet en waar nodig wordt een zogenaamd "verblijfsnaaldje" geplaatst.

Een verblijfsnaaldje is een klein naaldje dat in het actiefpunt wordt ingedrukt en in oor wordt geplakt. Dit blijft een aantal dagen zitten. Op deze manier wordt het punt langer gestimuleerd.

De acupunctuurnaalden worden aangebracht in de oorschelp, op de schedel of in de hand of voet om uw klachten te beïnvloeden.

De plaatsen van de naalden komen overeen met de plaatsen van de neurologische afspiegeling van het lichaamsdeel of organen op de oorschelp, het hoofd, de hand of de voet.

Hier spelen TCG samenhang dus geen rol.

N.B.

Zowel bij ooracupunctuur als bij voetreflexzonebehandeling kunnen ook massagetechnieken worden toegepast; hiermee kan soms zonder naalden snel effect bereikt worden.

Zo nodig en vooral bij kinderen wordt er zachte laser gebruikt, dus geen naalden.